Arv & testamente

Ved at testamentere til Amputationsforeningen er du med til at støtte og hjælpe amputerede med at skabe og opdage det aktive liv, som stadig er muligt trods amputation. Du hjælper og støtter også foreningen med at skabe arrangementer, så amputerede og pårørende kan møde hinanden, opbygge relationer, spejle sig i hinandens styrker og kampe og finde støtte hos hinanden.

I foreningen hjælper vi hospitaler, klinikker og kommuner med at blive klogere på vores behov. Vi er også med i udviklingen af den lovgivning, der vedrører vores særlige behov for kropsbårne hjælpemidler og alle de andre ting, der har betydning for en hverdag som amputeret.
Alt dette vil du være med til at holde i live.

Dokument 24  opretter testamenter gratis, når der er doneres arv til Amputationsforeningen.