Bestyrelsen

Vi er en meget stor bestyrelse, fordi vi er så heldige, at mange gerne vil bidrage med at skabe et godt liv som amputeret. Du finder amputerede i alle genrer, lige fra meget godt gående på en protese, til armamputeret og både underben-og lårbensamputerede. Nogle er kørestolsbrugere, andre er hard-core vildmænd, der kan klatre på tage, selvom de mangler det ene ben. 

Vi afholder Generalforsamling hvert år i august, når vi alligevel samles til et af vores weekendarrangementer. Generalforsamlingen er ligesom i mange andre foreninger den øverste myndighed, og de er med til at skabe vores arbejde og fremtidige virke ude i landet, men også politisk og socialt. For at vores bestyrelse ikke vokser sig stadig større, har vi her til Generalforsamlingen i 2021 besluttet, at vi vil danne en række udvalg, der kan tage sig af de mange opgaver, der er i en patientforening, hvor vi ligger vægt på aktiviteter men også på hjælp og støtte til fx ansøgninger, eller at skabe et godt samarbejde med kommuner, hospitaler og klinikker. 

Vil du være med til at præge udviklingen, så kom og vær med! Vi har altid brug for gode ambassadører, der gerne vil gøre en forskel for andre. Og vi er ved at danne en række udvalg og adhoc grupper, som skal varetage de mange gøremål. 
Lige nu og her er der dannet et politisk udvalg med Ea Eskildsen, Peter Prasanna og Marianne Palm, og “lige om lidt” får vi også dannet aktivitetsudvalg, ligesom vi allerede i mange år har haft vores kontaktpersoner, der altid er parate til en snak. Dem kan du møde her på hjemmesiden. 

Kærlig hilsen 
Dennis (arm og ben amputeret), 
Krista og Lotte (underbensamputerede)
Peder (pårørende til amputerede)
Christian og Marianne (lårbensamputerede)


Christian

FOTO KOMMER SNART

Dennis

Lotte

Krista

Marianne