Medlemsskab IC2A

Siden 2017 har Amputationsforeningen været medlem af IC2A – The International Confederation of Amputee Associations, der er 

en alliance, der deler erfaringer, viden og bedste praksis for at inspirere til forbedring af livskvaliteten for amputerede og enkeltpersoner født med manglende lemmer.

IC2A blev grundlagt i 2015 af syv stiftende medlemslande, og er registreret som en non-profit organisation i Belgien. Ambitionen er at have landemedlemmer fra alle verdensregioner.

I 2018 er der 13 medlemsforeninger (fulde medlemmer) og 11 virksomhedsmedlemmer. Visionen er at inspirere til forbedring af livskvaliteten for amputerede og personer født med manglende lemmer. Organisationens mission er at hjælpe nationale amputationsforeninger med at dele erfaringer, viden og bedste praksis om amputationssundhed og velvære på internationalt niveau.