Protesetyveri!

Protesetyveri og andre tvivlsspørgsmål vedr. forsikringer

I facebookgruppen Aktive Amputerede i Danmark har vi diskuteret, hvorvidt det er kommunen eller vores egen indboforsikring, der skal dække tyveri m.m.

 

Lotte Kathrine Sørensen, amputeret og ansat i forsikringsbranchen, opløser følgende:

 

Vedr. Forsikring af protese

Gilbert Rønhave, som bl.a. er kontaktperson i Amputationsforeningen, citerede i går reglerne fra Socialministeriets vejledning nr. 6 af5.12.2006 pkt. 44. Du kan se lovens ord nedenfor.

 

Humlen er, at kommunerne forsøger at få os som brugere til at forsikre vores proteser, da vejledningen giver dem mulighed for kun subsidiært at dække evt. skader på vores proteser.

 

En protese er ikke en almindelig indbosgenstand, og den er derfor ikke dækket af en familiens indboforsikring. Der findes kun 3 ankenævnskendelser på området (alle omhandlende tandproteser, men princippet kan overføres til alle former for proteser), ved 3 forskellige selskaber. Alle 3 gange er Ankenævnet nået frem til samme resultat og har givet forsikringsselskaberne medhold i, ikke at skulle dække skader, da proteser IKKE er almindeligt indbo.

 

Jeg har selv valgt ikke at have min protese forsikret, da det er min opfattelse, understøttet af juristerne på mit arbejde, at det ikke kan kræves af mig (jeg arbejder i et forsikringsselskab).

 

Hvis man vælger at forsikre sin protese vil jeg klart anbefale at man beder om at få det nævnt positivt i sin police, ikraft af en klausul eller policetekst, da det på et evt. skadestidspunkt vil være ord mod ord, hvis det blot er noget man har fået bekræftet af en tilfældig  rådgiver.

 

Således beskrevet på facebook d. 22 februar 2016

Lotte Kathrine Sørensen.

 

Det står der i loven

”Socialministeriets vejledning nr. 6 af 5.12.2006 pkt. 44: “Der kan ikke stilles krav om, at ansøgeren skal holde hjælpemidlet særskilt forsikret. Ansøgeren er forpligtet til at passe på hjælpemidler, som på sine egne ting. Beskadiges hjælpemidlet eller går hjælpemidlet til grunde, kan kommunen, hvis ansøgeren eller skadevolderen har en familieforsikring, undersøge om skaden kan dækkes. Ansøgeren er forpligtet til at medvirke hertil.
Kommunen vil ved hyppige skadesforløb kunne tage disse i betragtning ved vurdering af, hvorledes hjælpemiddelbehovet kan løses og hvilket hjælpemiddel, der i den konkrete situation skal stilles til rådighed”.
Hvis en ansøger ikke ønsker at have en indboforsikring, kan kommunen tegne en forsikring. Såfremt en forsikring af hjælpemidler medfører en forhøjet forsikringspræmie bør ske en vurdering af, om merudgiften kan betragtes som omfattet af servicelovens § 100 – alt afhængig af om ansøger er omfattet af persongruppen og øvrige udgifter”

  

Pas godt på din protese, den er dyr, og er vel dit kæreste eje?

Marianne Palm

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *